+oonAr Show Opening:

+oonAr

Ar! +oon! ar! +oon!
Le+'s go! ar+oo+oo ar+oo+oo ar+oon, le+'s go! ar+oo+oo ar+oo+oo ar+oon
Ar! +oon! ar! +oon!
Le+'s go! ar+oo+oo ar+oo+oo ar+oon, le+'s go! ar+oo+oo ar+oo+oo ar+oon
Minimal ar! +oon ar! *** concep+ual ar! +oon ar! *** pop ar! +oon ar!
Nice +o mee+ you!
+oon ar! +oon...


*
video: +o+a hasegawa, imai +oonz.
edi+ and mix: delaware.

nex+ song "Sufin' USSR"
+oonAr Show +op